S čím vám pomôžeme?

Zákazky podľa § 9 ods. 9 zák. o verejnom obstarávaní

 

Predmet zákazky: Posypový materiál - priemyselná posypová soľ

Termín zverejnenia:  02.10.2013
Druh zákazky: tovary
Kontaktná osoba: Repáčová Ivana

e-mail: repacova.ptsmpu@slovanet.sk

 

Predmet zákazky: Posypový materiál - drvené kamenivo

Termín zverejnenia:  02.10.2013
Druh zákazky: tovary
Kontaktná osoba: Repáčová Ivana

e-mail: repacova.ptsmpu@slovanet.sk

 

Predmet zákazky: Translucentné zaťahovacie vrecia LDPE

Termín zverejnenia:  07.10.2013
Druh zákazky: tovary
Kontaktná osoba: Repáčová Ivana

e-mail: repacova.ptsmpu@slovanet.sk

 

Predmet zákazky: Zimná údržba miestnych komunikácií

Termín zverejnenia:  15.10.2013
Druh zákazky: služby
Kontaktná osoba: Repáčová Ivana

e-mail: repacova.ptsmpu@slovanet.sk

 

Predmet zákazky: Poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania

Termín zverejnenia:  31.10.2013
Druh zákazky: služby
Kontaktná osoba: Repáčová Ivana

e-mail: repacova.ptsmpu@slovanet.sk

 

Predmet zákazky: Jazdené zametacie zariadenie

Termín zverejnenia:  21.11.2013
Druh zákazky: tovary
Kontaktná osoba: Repáčová Ivana

e-mail: repacova.ptsmpu@slovanet.sk

 

Predmet zákazky: Spotrebný materiál - náplne do tlačiarní

Termín zverejnenia:  21.11.2013
Druh zákazky: tovary
Kontaktná osoba: Repáčová Ivana

e-mail: repacova.ptsmpu@slovanet.sk

 

Predmet zákazky: Výstražné pracovné kabáty

Termín zverejnenia:  22.11.2013
Druh zákazky: tovary
Kontaktná osoba: Repáčová Ivana

e-mail: repacova.ptsmpu@slovanet.sk

 

Predmet zákazky: Kontajnery na separovaný zber

Termín zverejnenia:  26.11.2013
Druh zákazky: tovary
Kontaktná osoba: Repáčová Ivana

e-mail: repacova.ptsmpu@slovanet.sk

 

Predmet zákazky: Dodávka garážovej brány a vchodových dverí

Termín zverejnenia:  11.12.2013
Druh zákazky: tovary
Kontaktná osoba: Ing. Čibenka Jaroslav

e-mail: cibenka.ptsmpu@slovanet.sk

 

Predmet zákazky: Prefabrikované garáže

Termín zverejnenia:  13.12.2013
Druh zákazky: tovary
Kontaktná osoba: Ing. Čibenka Jaroslav

e-mail: cibenka.ptsmpu@slovanet.sk

 

Predmet zákazky: Správa a údržba cintorína miestnej časti Hoštiná, Ihrište, Hrabovka, Vieska - Bezdedov a údržba zelene pozemkov miestnej časti Hoštiná

Termín zverejnenia:  16.12.2013
Druh zákazky: služby
Kontaktná osoba: Repáčová Ivana

e-mail: repacova.ptsmpu@slovanet.sk