S čím vám pomôžeme?

Veľkoplošná reklamná tabuľa na prenájom:

Podnik technických služieb mesta, s.r.o., ponúka na prenájom atraktívne veľkoplošné

reklamné tabule na reklamnej stene, dobre viditeľné z frekventovanej cesty.

Reklamné tabule sú umiestnené v areáli podniku a chránené pred vandalmi kamerovým systémom.

Základné informácie:

Miesto:            Púchov – pri diaľničnom privádzači, I/49, medzinárodná komunikácia

                hlavný mestský ťah, smer Považská Bystrica, Zlín, Vsetín (ČR), vpravo

Rozmer:          500 cm x 150 cm

Počet:              10 ks

Cena za 1 ks reklamnej tabule:          480,- €/rok   (40,- €/mesiac)     bez DPH