S čím vám pomôžeme?

Kontakty

 

 

Adresa

Podnik technických služieb mesta, s.r.o.

Športovcov 890

020 01 Púchov

 

 

 

 

Konateľ

Ing. Miloš Svoboda

042/285 16 12

042/463 46 60

riaditel@ptsmpu.sk

 

 

 

 

Obchodné údaje

Obchodný register
Okresného súdu Trenčín,
Oddiel:  Sro, Vložka číslo: 1340/R

ptsmpu@ptsmpu.sk

IČO: 36321893
IČ DPH: SK2020110675

 

 

 

Ústredňa, sekretariát

p. Erika Bašková

042/285 16 11

042/463 11 24

ptsmpu@ptsmpu.sk

 


 

Majster

dispečer zimnej údržby

Ing. Ladislav Halas

042/285 16 18

042/471 12 23

halas@ptsmpu.sk

 

 

 

Vrátnica, zberný dvor, výmena smetných nádob

042/463 17 84

0908 360 641

zbernydvor@ptsmpu.sk

 

 

 

Vedúci dopravy

dispečer zimnej údržby

Ing. Pavol Muržic

doprava@ptsmpu.sk

 

 

Ekonomické, personálne oddelenie

Ing. Dana Kadáková

042/285 16 16

042/471 12 22

kadakova@ptsmpu.sk

 

Fakturačné oddelenie

p. Erika Bašková

042/285 16 11

042/463 11 24

baskova@ptsmpu.sk

 

 

 

 

Správkyňa cintorína – mesto

p. Jana Chovančeková

042/463 18 29

0908 797 063 

spravacintorina@ptsmpu.sk

 

 

Sklad, doprava

p. Štefánia Trnavská

042/285 16 21

042/471 14 63

trnavska@ptsmpu.sk