S čím vám pomôžeme?

Údržba komunikácií

 

Letná údržba komunikácií

 

 
 • Strojné zametanie a umývanie  miestnych komunikácií od zimného posypu a prachu zabezpečujeme špeciálnym zametacím strojom  SCARAB MAGNUM, ktorý čistí hlavné strategické cesty mesta (zametanie mesta je rozdelené podľa vzoru zimnej údržby).
 • Podľa potreby na zavolanie čistíme aj problematické úseky – obyčajne splavené úseky po búrkach, prípadne na základe požiadaviek poslancov sú zametané aj mestské časti. 
 • Vývoz odpadkových košov na hlavných trasách + nedeľňajší vývoz.
 • Vozidlo Piaggio Quargo (vodič so závozníkom), v pondelok, stredu, piatok a v letnom období v nedeľu ráno vysýpajú odpadkové koše rozmiestnené v meste. Odpadkové koše so psími exkrementami vyvážame 2x do týždňa.
 • Ručné zametanie, šintovanie, čistenie krajníc, zbieranie papierikov sa nezaobíde bez ručnej mechanickej práce pracovníčok. Prioritou na ručné čistenie sú oddychové zóny, pešie zóny a čistenie po kultúrnych podujatiach.

 

 

 

 

Oprava komunikácií

 

 • Stav cestnej siete v meste Púchov po zimnej údržbe je na viacerých úsekoch  kvalitatívne zhoršený, na niektorých úsekoch havarijný, čo sa obzvlášť prejavuje najmä v období po zime.
 • Opravy hlbokých výtlkov na miestnych komunikáciách  zabezpečujeme studenou obaľovanou zmesou. K oprave komunikácií patrí aj čistenie a oprava dažďových vpustí, oprava dopravných značiek, oprava prepadnutej  zámkovej dlažby.
 

 

 

 

 

Zimná údržba komunikácií

 

 

Operačný plán zimnej údržby je základným organizačným podkladom pre činnosť pracovníkov a techniky pri zaisťovaní zjazdnosti a schopnosti ciest, chodníkov, parkovacích a spevnených plôch v majetku mesta Púchov.

Zimná údržba je vykonávaná v súlade so schváleným operačným plánom zimnej údržby Mestským zastupiteľstvom.

Cieľom zimnej údržby je, aby sa v maximálne krátkom čase s prihliadnutím na poveternostné podmienky zaistila bezpečná zjazdnosť miestnych komunikácií:

 • odstraňovať sneh z miestnych komunikácií a chodníkov
 • predchádzať vzniku poľadovice na miestnych komunikácií a chodníkov posypom
 • komunikácia medzi dispečerom a vodičmi zabezpečujúcimi zimnú, údržbu je zabezpečená mobilnými telefónmi. Okrem toho je zabezpečené spojenie občanov na číslo telefónu 042/46 31 784.

 

 

 

 

Ponúkané služby

 

V rámci údržby prístupových ciest, parkovísk a nádvorí vo firmách ponúkame pre podnikateľské subjekty na základe písomnej objednávky nasledovné služby:

 

 

 

 

Odhŕňanie snehu a posyp  kamenivom a technickou soľou zabezpečujeme

 

 • vozidlom Renault Kerax s čelne nesenou radlicou a posýpacou nadstavbou
 • traktormi s vlečnou radlicou, Unikom s radlicou a posypom a HON UN 053,2

 

 

 

 

Pre údržbu chodníkov a ciest na sídliskách disponujeme

 

 • malotraktorom Kubota s čelnou radlicou a frézou
 • UNC 050 s radlicou
 • Multikárou s posypovou nadstavbou
 • Unicom, Bucher BU 35

 

 

 

 

Strojné zametanie, umývanie, komunikácií, parkovísk, nádvorí vo firmách a chodníkov zabezpečujeme:  

 

 • špeciálnym zametacím strojom SCARAB MAGNUM DAF
 • pracovný stroj samohybný BUCHER CITY GUYER

  

 

 

 

 

Oprava chodníkov komunikácií, parkovacích plôch zabezpečujeme:

 

 • opravy hlbokých výtlkov na komunikáciách  zabezpečujeme studenou obaľovanou zmesou

  

 

 

 

Späť na všetky služby  Ďalšia služba