S čím vám pomôžeme?

Faktúry

 

Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov upravuje v § 2 povinné osoby. Povinnou osobou podľa tohto zákona je aj právnická osoba založená obcou, ktorá hospodári s verejnými financiami. V zmysle § 5a tohto zákona povinná osoba zverejňuje: