S čím vám pomôžeme?

Služby

 

 

Veľkoplošná reklamná tabuľa

 

 

Zber a odvoz odpadu

 

 

Separovaný zber

 

 

Zberný dvor

 

 

Údržba komunikácií

 

 

Správa cintorínov

 

 

Verejná zeleň

 

 

Zapožičanie pódia

 

 

Kompostáreň

 

 

Výlep plagátov

 

 

Verejné osvetlenie