S čím vám pomôžeme?

Súhrnné správy o zákazkách

 

Súhrnné správy o zákazkách podľa § 9 ods. 9 a § 91 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní s cenami vyššími ako 1 000 eur bez DPH, sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie: www.uvo.gov.sk