S čím vám pomôžeme?

Verejné osvetlenie

 

Ponúkame komplexnú ponuku služieb s využitím vysokozdvižnej montážnej autoplošinu HX200EX na podvozku Iveco Daily s pracovnou výškou 20m.. Pomocou našej techniky je možné vykonať práce tam, kde nie je možné stavať lešenia, ale i tam, kde nie je jednoduchý prístup.

 

  • Údržba verejného osvetlenia - prípadne osvetlenia Vášho športového areálu, budov, firemných priestorov alebo parkovísk. Existuje veľa miest kde je vysokozdvižná montážna plošina jediným rozumným riešením v prípadoch údržby alebo opravy.
  • Výzdoba miest a obcí - oslavy, jarmoky, výročia, hudobné festivaly alebo Vianoce prinášajú potrebu výzdoby, ktorej osadenie pomocou našej techniky bude pre Vás rýchle a bezpečné riešenie.
  • Zrezávanie konárov a stromov - využitie plošiny v prípadoch potreby zrezania stromov alebo konárov, ktoré ohrozujú budovy či verejné priestranstvá, je bezpečným riešením v danej situácii.
  • Opravy komínov a striech, čistenie okien, dažďových žľabov - práce vo výškach a na miestach kde nie je ľahký prístup, je dôvod na použitie plošiny ako rýchleho riešenia pri realizácii Vašej zákazky.
  • Umiestňovanie a správa reklamných plôch - nakoľko reklamné plochy sú pre lepšiu viditeľnosť umiestňované na vyvýšených miestach ako sú priečelia budov, stĺpy verejného osvetlenia alebo na samostatné konštrukcie, naša plošina je tou správnou voľbou pri ich údržbe alebo zmene reklamy.

 

Prijímame objednávky k spolupráci s obcami, firmami ako i so súkromnými osobami.


Poruchy verejného osvetlenia môžu občania nahlásiť v pracovných dňoch čase od 08:00 - 10:30 a 11:00 - 18:00 hod., na tel. číslo: 042 4631 784, e mailom ptsmpu@ptsmpu.sk .
 

 

 

 

Späť na všetky služby  Ďalšia služba