S čím vám pomôžeme?

Ako separovať?

 

 

Zelený domček – je určený pre zber skla

 

Patrí

fľaše, sklenené poháre, varné sklo, olovené sklo, rozbité okenné sklo, sklenené črepy bez rozdielu farby.

Nepatrí

keramika, sklo s drôtenou mriežkou, fóliované a tónované sklá, autosklá, zrkadlá.

 

 

 

 

Žltý domček - je určený na zber plastov typu PET, HDPE.

Odporúčame sem dávať viacvrstevné obaly typu TETRAPACK a plechovky od nápojov.

 

Patrí

všetky jednorazové PET fľaše od nápojov rôznych objemov bez rozdielu farby, môžu mať na sebe aj vrchnák, POZOR !!!, pred vhodením do kontajnera odporúčame zmenšiť objem vyfúknutím vzduchu, NEKRČIŤ !!!, väčšie fólie a igelitové vrecká so znakom recyklačného trojuholníka alebo s tzv. „zeleným bodom“, obdobné značenie je pre plasty typu HDPE – sú to fľaše a nádoby od saponátov, pracích a dezinfekčných prostriedkov, destilovanej vody - na dne je znak recyklačného trojuholníka a nápis HDPE.

Nepatrí

malé mikroténové vrecúška, obaly z potravín (napolitánok, cukríkov, polotovarov), biele polystyrénové a polyuretánové tácky, silikónová guma, tvrdá umelá hmota typu PVC všeobecne: jednorazové príbory, tácky, kelínky od jogurtov, zakysaniek, umelé taniere, umelohmotné preložky od vajec, vnútorné prepážky bonboniér, nárazníky z áut, tesnenia,....

 

 

 

 

Modrý domček - je určený na zber papiera

 

Patrí

klasický kancelársky papier, zošity, časopisy, papierové vrecká z potravín (múka, cukor, cestoviny), a tvrdý kartónový papier.

Ako nakladať s kartónovými obalmi: menšie kartónové obaly rozložiť a vhodiť do nádoby na papier. Väčšie obaly napr. z elektrospotrebičov, nábytku a pod. rozložiť, vybrať vnútorný obsah, ako polystyrén a fólia  - tieto vhodiť do nádoby na plasty. Rozložený kartón potom vložiť medzi dve separačné nádoby tak, aby vplyvom vetra nedochádzalo k ich rozfukovaniu a znečisťovaniu okolia zberných nádob.

Nepatrí

papier podlepený fóliou z umelej hmoty, s obsahom dreva a kovu, preložky od vajec, dutinky (rolky) , neodporúčame sem dávať viacvrstevné obaly typu TETRAPACK.

Okrem zberných ostrovčekov existuje ešte tzv. vrecový systém zberu separovaného odpadu v individuálnej bytovej zástavbe mesta Púchov a jeho integrovaných častí, pravidelne prvý týždeň v mesiaci, pričom aj tu platí zásada zberu plastov a papiera ako do domčekov.

 

 

POZOR!!!

Žiadame obyvateľov mesta, aby do zberných domčekov nedávali veci infekčného charakteru – použité injekčné striekačky, jednorazové plienky, hygienické pomôcky. Zbieraný separovaný odpad je ďalej ručne triedený a vzniká nebezpečie infekcie a zhoršenie pracovného prostredia pre pracovníkov v triediacej hale.

 

 

V zberných ostrovoch dochádza k primárnej separácii. K sekundárnej separácii dochádza v triediacej hale s plochou 580 m2 vybudovanej v roku 1995, ktorá je vo vlastníctve mesta Púchov a prenájme PTSM, s.r.o.. V triediacej hale dochádza k triedeniu plastov podľa farieb a druhu plastov a ich následnému lisovaniu do balíkov s hmotnosťou cca 30 kg. Papier je triedený na spisový papier a kartón. Sklo sa čistí od nežiaducich prímesí ako je keramika, plasty a pod. 

 

 

Od januára 2005 je zavedený v lokalite IBV vrecový systém separovaného zberu papiera a plastov. Intenzita zberu vriec je jedenkrát mesačne podľa vypracovaného harmonogramu. Domácnosti sú o harmonograme vývozu informované písomne prostredníctvom letáku. V čase vývozu  umiestňujú domácnosti vyseparované komodity pred dom. Výhodou tohto systému je priama kontrola. Účasť na tomto systéme dosahuje asi 50% t.j. 650 domácností.