S čím vám pomôžeme?

Kompostáreň

 

Kompostovanie je jedinečný spôsob využitia odpadu, ktorého cieľom je premeniť organický odpad pomocou prirodzeného rozkladu na organo - minerálne hnojivo využiteľné pri pestovaní rastlín.

Naša spoločnosť prevádzkuje mestskú kompostáreň v obci Streženice na ukladanie bioodpadu t.j. odpad zo záhrad a domácností najčastejšie pokosená tráva, lístie.

Bioodpad vhodný na kompostovanie tvorí 30 až 45% z celkového množstva odpadu. 

 

 

 

Späť na všetky služby  Ďalšia služba