S čím vám pomôžeme?

Prečo separovať?

 

  • vyseparovaný odpad sa stáva druhotnou surovinou, vracia sa do výroby a znižuje nároky na prírodné zdroje a energiu
  • zabezpečuje sa materiálové zhodnotenie odpadu
  • šetria sa surovinové zdroje
  • pokles nákladov na zber a likvidáciu tuhého komunálneho odpadu
  • zvýšenie kvality životného prostredia
  • tvorba pracovných miest a trvalo udržateľné nakladanie s odpadmi....

 

 

Zaujímavosti

 

Vďaka separovaniu odpadu bolo v západnej Európe od roku 1994 ušetrených 10 miliónov ton ropy.

 

 

   Zo 670 vyzbieraných a recyklovaných hliníkových plechoviek môže byť jeden bicykel
   30 vyzbieraných plastových fliaš je potrebných na výrobu jednej  fleecovej bundy
   Zo 150 vyzbieraných plastových fliaš môže byť jeden koberec
   Z nápojových kartónov sa stávajú darčekové tašky
   Z dvoch 1l nápojových kartónov sa stane 1m2 kuchynských utierok
   Z oceľových plechoviek sa stávajú kľúče
   Z recyklovaného papiera sa vyrába napr. puzzle

 

 

 

 

Triedením skla šetríme prírodné zdroje. Recyklovať sa dá donekonečna.

So SKLOM ako materiálom sa každý z nás stretáva takmer na dennej báze. Pre svoje charakteristické vlastnosti hrá SKLO dôležitú úlohu v každodennom živote človeka. Stretávame sa s ním nielen vo forme fliaš, pohárov, ale aj rôznych umeleckých predmetov alebo okien a dverí. Navyše, je to materiál, ktorý môžeme vďaka jeho vlastnostiam recyklovať takmer donekonečna.

SKLO patrí do zeleného kontajnera, ako napríklad nevratné sklenené flaše, sklenené poháre a nádoby, sklenené črepy, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, tabuľové sklo z okien a dverí a pod.

Do kontajnera na SKLO nepatrí porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá či počítačové obrazovky.

 

 

 

Ako to je s recykláciou?

Pri výrobe číreho skla sa do pece nikdy nesmie dostať sklo farebné, aby nedošlo k zafarbeniu. Navyše sa tam nesmie dostať žiadna iná nečistota, kov, keramika, porcelán atď. Sklenené odpady zo zelených kontajnerov sa najprv triedia a sú z nich odstránené najväčšie kusy nečistôt. Potom črepiny putujú na špeciálnu automatickú linku, ktorá zaistí čistotu vytriedeného skla. Farebné alebo číre sklo sa odváza na
spracovanie do sklární.

Tam sa z upravených črepov vyrábajú nové sklenené obaly, ktoré majú rovnaké fyzikálne, chemické aj hygienické vlastnosti, ako keby boli vrobené z prírodných materiálov.

Šetrime prírodné zdroje! SKLO je skvelým materiálom, ktorý je možné recyklovať donekonečna. A vďaka jeho recyklácii sa šetrí množstvo energie, a tým aj primárne suroviny (napr. povrchovo tazené sklárske piesky).

Horšie to je však s časom jeho rozkladu. Trvá až 4000 a viac rokov, kým sa sklo v prírode rozloží. Aj preto by sme vratné fľaše mali vždy vrátiť do obchodu a zvyšné vyhodiť do zeleného kontajnera, odkiaľ poputujú na recykláciu.

Triedením skla šetríme prírodné zdroje

 

 

 

 

Preco je uzitocné triedit sklo?

Správnym vytriedením skla a jeho následnou recykláciou opätovne získame materiál, z ktorého je bez akejkoľvek straty na kvalite možné vytvoriť znovu fľaše i iné produkty.

 

 

 

Z 5 recyklovaných sklenených pohárov je možné vyrobiť vázu na kvety.

 

 

 

Je dôležité nezabúdať, že zálohované fľaše nepatria do triedeného beru, ale odovzdajte ho priamo v predajni. O všetko ostatné sa postará OZV ENVI - PAK.

 

 

 

 

Životný cyklus

 

 

 

 

 

 

Čo znamenajú tieto znaky?

 

 

Každý obal je vyrobený z určitého materiálu. Aby bolo možné identifikovať tento materiál, sú na obaloch umiestnené rôzne značky, ktoré nás informujú, ako máme s takýmto obalom po použití nakladať. Šípky nás informujú, že tento obal je možné recyklovať. Číselné označenie alebo písomná skratka nás informuje o materiáli, z ktorého je obal vyrobený. Podľa nich poznáme, do ktorého kontajneru máme obal neskôr odhodiť (ako triediť).

 

 

Panáčik s košom znamená, že použitý obal máme odhodiť do príslušnej nádoby na odpad. V prípade, že sa jedná o obaly, v ktorých boli balené rôzne chemické prípravky, je potrebné riadiť sa podľa pokynov ich výrobcu.

 

 

Medzinárodná obrazová ochranná známka "ZELENÝ BOD" zobrazená na obale  výrobkov informuje, že spoločnosť participuje na rozvoji systému ZELENÝ BOD, ktorého hlavnou úlohou je podpora separovaného zberu a osveta obyvateľstva. Je prejavom zodpovedného prístupu k životnému prostrediu.

 

 

Späť