S čím vám pomôžeme?

Prečo separovať?

 

  • vyseparovaný odpad sa stáva druhotnou surovinou, vracia sa do výroby a znižuje nároky na prírodné zdroje a energiu
  • zabezpečuje sa materiálové zhodnotenie odpadu
  • šetria sa surovinové zdroje
  • pokles nákladov na zber a likvidáciu tuhého komunálneho odpadu
  • zvýšenie kvality životného prostredia
  • tvorba pracovných miest a trvalo udržateľné nakladanie s odpadmi....

 

 

Zaujímavosti

 

Vďaka separovaniu odpadu bolo v západnej Európe od roku 1994 ušetrených 10 miliónov ton ropy.

 

 

   Zo 670 vyzbieraných a recyklovaných hliníkových plechoviek môže byť jeden bicykel
   30 vyzbieraných plastových fliaš je potrebných na výrobu jednej  fleecovej bundy
   Zo 150 vyzbieraných plastových fliaš môže byť jeden koberec
   Z nápojových kartónov sa stávajú darčekové tašky
   Z dvoch 1l nápojových kartónov sa stane 1m2 kuchynských utierok
   Z oceľových plechoviek sa stávajú kľúče
   Z recyklovaného papiera sa vyrába napr. puzzle

 

 

Triedením skla šetríme prírodné zdroje

 

 

Životný cyklus

 

 

 

Čo znamenajú tieto znaky?

 

 

Každý obal je vyrobený z určitého materiálu. Aby bolo možné identifikovať tento materiál, sú na obaloch umiestnené rôzne značky, ktoré nás informujú, ako máme s takýmto obalom po použití nakladať. Šípky nás informujú, že tento obal je možné recyklovať. Číselné označenie alebo písomná skratka nás informuje o materiáli, z ktorého je obal vyrobený. Podľa nich poznáme, do ktorého kontajneru máme obal neskôr odhodiť (ako triediť).

 

 

Panáčik s košom znamená, že použitý obal máme odhodiť do príslušnej nádoby na odpad. V prípade, že sa jedná o obaly, v ktorých boli balené rôzne chemické prípravky, je potrebné riadiť sa podľa pokynov ich výrobcu.

 

 

Medzinárodná obrazová ochranná známka "ZELENÝ BOD" zobrazená na obale  výrobkov informuje, že spoločnosť participuje na rozvoji systému ZELENÝ BOD, ktorého hlavnou úlohou je podpora separovaného zberu a osveta obyvateľstva. Je prejavom zodpovedného prístupu k životnému prostrediu.

 

 

Späť