S čím vám pomôžeme?

Verejná zeleň

 

Starostlivosť o mestskú, verejnú  zeleň spočíva

 

 
  • v kosení a vyhrabávaní trávnikov od trávy a lístia
  • okopávanie a odburiňovanie kvetov, kríkov, stromov
  • orez kríkov
  • orez a výrub stromov aj v sťažených podmienkach vysokozdvižnou plošinou
  • výsadba kvetov, kríkov, stromov a následná starostlivosť o ne
  • závlaha zelene

 

 

 

 

Periodicita kosenia mestskej zelene v meste Púchov

 

  • centrum 6x až 8x
  • sídliská  4x
  • líniová   2x
 

 

 

Pre kosenie trávnikov, podľa výsadby a členenia terénu využívame kosačky Etesia,  Honda so zberným košom a krovinorezy. 

Na prevzdušnenie trávnikov a odstraňovanie machu  využívame vertikulátor. 

Pre zber lístia a pokosenej trávy sme v roku 2007 zakúpili vysávač lístia s vlastným hnacím agregátom. 

Vykonávame aj orez, zostrih drevín a následný odvoz konárov.

 

 

 

 

Frézovanie pňov


Odstránenie (frézovanie) pňov, vykonávame  za pomoci mobilnej motorovej frézy. Technológia umožňuje rozsah frézovania nad úroveň terénu 200 mm a pod úroveň terénu 120 mm.  Výhodou je takmer bezodpadová likvidácia pňa. Pričom nevznikajú náklady na  transport na skládku a likvidáciu výkopu po štandardnej metóde.

 

 

 

Späť na všetky služby  Ďalšia služba