S čím vám pomôžeme?

Profil verejného obstarávateľa

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Podnik technických služieb mesta, s.r.o.

Športovcov 890

020 01  Púchov

 

IČO: 36321893

DIČ: 2020110675

IČ DPH: SK2020110675

 

Kontaktné údaje

 

tel.: +421 904855284

fax: +421 42 471 12 22

e-mail: ptsmpu@ptsmpu.sk;  kadakova@ptsmpu.sk

 

adresa profilu: https://www.ptsmpu.sk/profil-verejneho-obstaravatela/

Kontaktná osoba: Ing. Dana Kadáková