S čím vám pomôžeme?

Správa cintorínov

 

Prevádzkový poriadok pre pohrebiská „verejné cintoríny“ Mesta Púchov a mestských častí upravuje správu a prevádzkovanie pohrebísk v Meste Púchov na základe osobitne upravených zmluvných vzťahov medzi Mestom Púchov a Podnikom technických služieb mesta, s.r.o. Púchov a v zmysle ustanovení zákona o pohrebníctve č.131/2010 Z.z..

 

 

 
 • Cintorín Púchov o rozlohe 14 372 m²   – nachádza sa dom smútku
 • Cintorín Horné Kočkovce o rozlohe 21 899 m²  – nachádza sa dom smútku
 • Cintorín Nosice o rozlohe 3 010 m² – nachádza sa dom smútku
 • Cintorín Ihrište o rozlohe 3 186 m² – nachádza sa dom smútku
 • Cintorín Hoština o rozlohe 3 265 m²– nachádza sa dom smútku
 • Cintorín Hrabovka o rozlohe 2 388 m²
 • Cintorín Vieska – Bezdedov o rozlohe 4 586 m²- nachádza sa dom smútku

 

 

 

 

Pracovná doba na správe cintorína Púchov
Pondelok - piatok  06:30 - 10:30 a 11:00 - 14:30 hod.
Sobota Zatvorené
Nedeľa, sviatky Zatvorené

 

 

Na správe cintoríny je možné uzatvoriť zmluvu o nájme hrobového miesta, získať informácie o platbách za hrobové miesta, v prípade pohrebu prideliť hrobové miesto alebo urnové miesto v Kolumbáriu. V prípade dohody možnosť hotovostnej platby za hrobové (urnové) miesto a pohrebné služby.

 

 

 

 

V rámci cintorínskych služieb vám naša spoločnosť ponúka

 • Miesto pre hrob bez ohľadu na vek zosnulého na dobu 20 rokov
 • Miesto pre hrobku na dobu 20 rokov
 • Obnova – predĺženie užívacieho práva na hrob, urnu alebo hrobku na 10 rokov
 • Miesto pre uloženie urny v kolumbáriu na 20 rokov
 • Použitie domu smútku
 
 • Použitie katafalku
 • Úkony pri obrade
 • Ozvučenie cintorína, reprodukovaná hudba
 • Prevádzka chladiaceho boxu
 • Údržbu zelene, okrasné výsadby, kosenie trávy, ...

 

Všetky nami ponúkané služby si môžete objednať u správkyne cintorína

p. Jana Chovančeková

042/463 18 29  

spravacintorina@ptsmpu.sk

 

 

 

Späť na všetky služby  Ďalšia služba